Handelsbetingelser

Fortrolighed

Sikkerhed
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og fødselsdato. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Rulleskisport ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Som registreret hos os, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os på mail. Oplys gerne dit navn og din adresse.

Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.

Den dataansvarlige på rulleskisport.dk er Jesper Erlandsen, indehaver

Rulleskisport Aps

Onsgårdsvej 4

2900 Hellerup

 

Videregivelse af informationer
Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Cookies
Dette OpenBizBox e-handelssystem bruger såkaldte cookies.

Brugen af cookies sker for at sikre dig, at du kan handle komfortabelt hos os. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer.

Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre ikke handle via vores web-butik. Du kan se resten af vores website, men ikke benytte web-butikken.

Du er naturligvis meget velkommen til at foretage din bestilling via e-mail.

Logning og statistik
Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.
Som regel gemmes log informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne butiks besøgs mønster og udvikling over tid.

Definitioner
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Rulleskisport.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Rulleskisport.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation
På Rulleskisport.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Rulleskisport.dk via jesper@Rulleskisport.dk

Priser
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Betaling
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Rulleskisport.dk. Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Dankort, Visa, bankoverførelse, MobilePay og PayPal

Ved bankoverførsel, check el. lign. er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Vi tager ikke gebyr ved betaling på rulleskisport.dk

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger, har du 12 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to uger efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.

Varen sendes til:

Rulleskisport

Onsgårdsvej 4

2900 Hellerup

Fakturaen skal fremvises til Rulleskisport.dk Aps i forbindelse med anvendelse af reklamationen, og du bedes beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til jesper@rulleskisport.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.) Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Rulleskisport.dk Aps har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Rulleskisport.dk Aps´s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Rulleskisport.dk Aps.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Rulleskisport.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Rulleskisport.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved tlf. 2360 2727 eller mail jesper@rulleskisport.dkeller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.                                                                                                                   

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Manglende original emballage vil udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 80,00 kr.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os minus evt. fragtudgifter, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig minus fragt for forsendelsen, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Rulleskisport

Onsgårdsvej 4

2900 Hellerup

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Forbehold for ændringer
Rulleskisport.dk Aps forbehold er sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer. Handelsbetingelserne er senest opdateret den 18.09.2016

Levering
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 3 dage.

Vi leverer med Post Danmark.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til jesper@rulleskisport.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. www.forbrug.dk

Misbrug
Misbrug af Rulleskisport.dk medføre til politianmeldelse.

Links
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

 

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
rulleskisport.dk
Onsgårdsvej4
2900. Hellerup
E-mail: jesper@rulleskisport.dk


Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

________________________________________________________________________________________________________

Bestilt den: ______________________________          Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn:

____________________________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:

____________________________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

____________________________________________________________________________________

Dato: __________________________